Удостоверения

Фирма Мого България ЕООД e регистрирана като финансова институция в Българската Народна Банка и като администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни:

Удостоверение от БНБ № BGR00379 

Удостоверение от КЗЛД № 422528