Удостоверения

Фирма Мого България ЕООД e регистрирана като финансова институция в Българската Народна Банка и като администратор на лични данни в Комисията за Защита на Личните Данни:

 

Удостоверение от БНБ № BGR00379

Удостоверение от КЗЛД № 422528

Ще се радваме да Ви помогнем

Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа