Повече информация

Mogo ще иска ли предоставяне на документ за доход?

За проверка на кредитоспособността Ви при кандидатстване за лизинг Mogo не изисква от Вас предоставяне на документ за доход. Информация за Вашия доход ще бъде получена по електронен път от базата данни на НОИ след получаване на изрично съгласие за това от Ваша страна. По изключение, можем да поискаме от Вас да предоставите извлечение от банковата си сметка или друг документ доказващ доход.

Ще се радваме да Ви помогнем

Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа