Повече информация

Как се изплаща лизинга?

Вие следва да заплащате месечни лизингови вноски съгласно погасителен план приложен към договора Ви. За Ваше улеснение ще получавате напомнящо SMS съобщение за всяка предстояща вноска.

Ще се радваме да Ви помогнем

Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа