Повече информация

Дължи ли се такса за оценка на автомобил или за сключване на договор?

Оценката на автомобила е безплатна. Дължи се такса ангажимент за фиксиран лихвен процент съгласно Тарифата на Mogo.
Допълнително следва да се предвидят средства за заплащане на всички разходи свързани с пре-регистрацията на автомобила.

Ще се радваме да Ви помогнем

Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа