Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

 Защита на лични данни

 • „Мого България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 204009205, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 12, ет. 2, офис 3 („Мого България“), е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 422528.
 • Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с Мого България, предоставянето на лични данни на Мого България е доброволно. Потребителите на mogo.bg /”Интернет страницата“/ предоставят доброволно свои лични данни за целите на ползване на услуга, предоставяна от Мого България, независимо дали впоследствие ще подадат искане за услуга или не. Доколкото Мого България е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, които го задължават да събира лични данни, отказът от предоставяне на такива данни води до невъзможност за възникване на съответното правоотношение на лицето с Мого България.
 • Мого България събира и обработва следните лични данни и информация, предоставени доброволно от потребителите:
 • Лични данни, предоставени при попълване на искане за кандидатстване за сключване на договор за лизинг – при попълване на искането потребителят доброволно предоставя указаните в искането лични данни. Необходима предварителна предпоставка за подаване на искането е изричното съгласие на потребителя за обработване на попълнените данни във формата на Декларация за съгласие за обработване на лични данни, която е неразделна част от искането. С попълване и подаване на искането потребителят се съгласява Мого България да обработва попълнените лични данни за целите и по реда, посочени в искането и Декларацията за съгласие, както и за целите по т. 2 от тази политика (Регистрация на потребителите);
 • Съобщения и кореспонденция между потребителя и Мого България, осъществена чрез Интернет сайта и неговите възможности за обмен на кореспонденция – тази информация се съхранява за целите на администриране на Интернет страницата, както и за целите на предоставяне на информация на потребителите.
  • Личните данни на потребителите по т. 1.3. могат да бъдат предоставени на трети лица – дружества от групата на Мого България или доставчици на услуги на Мого България за изпълнение на целите по т. 1.3. по-горе, за които данните са събрани, както и за целите на оптимизиране и поддръжка на Интернет страницата, администриране на достъпа до нея или за статистически цели. Данните се предоставят на трети лица при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни.
  • Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, обработвани от Мого България, както и да иска поправка или заличаване на тези данни. Тези права могат да бъдат упражнени по установения от Закона за защита на личните данни ред чрез подаване на заявление в свободен текст на адрес: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 12, ет. 2, офис 3.

Регистрация на потребителите

 • Ползването на Интернет страницата е безплатно.
 • С подаване на искане за сключване на договор за лизинг с Мого България ЕООД чрез съответната форма на Интернет страницата, автоматично се създава регистрация (профил) на потребителя. С подаване на искането за лизинг потребителят се съгласява със създаването на негов потребителски профил в Интернет страницата.
 • При регистрация, потребителят може да получава имейли относно направената регистрация, техническа информация и други данни свързани с работата на Интернет страницата, както и имейли по повод отговори на зададени въпроси или предоставяне на информация за обслужване на договора за лизинг. Потребителят може да бъде търсен по телефон с цел предоставяне на важна информация за регистрацията, по друг повод свързан с поддръжката на Интернет страницата или по повод друга пряко засягаща го информация. Потребителският профил се използва и с цел улесняване на последващ достъп на потребителя до услугите, предоставяни от Мого България. Потребителят има право по всяко време да откаже да получава информация от Мого България, както и да поиска заличаване на потребителския си профил, като изпрати имейл на следния електронен адрес: info@mogo.bg или заявление на следния адрес: гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 12, ет. 2, офис 3.

Политика на употреба на „Бисквитки“

 • Текстовите файлове, известни като Бисквитки, се запазват на компютъра на потребителя по време на посещение на mogo.bg /”Интернет страницата“/ и служат за набиране на информация за потребителя. Бисквитките позволяват оптимизиране и подобряване на съдържанието на Интернет страницата в съответствие с предпочитанията на потребителя.
 • Бисквитките съдържат анонимна информация, т.е. те не съдържат информация, позволяваща идентифициране на потребителя и не се използват за обработка на личните му данни или за проследяване на неговото местоположение.
 • Използваните от Интернет страницата бисквитки изпълняват 4 различни функции:
 • Важни бисквитки - тези бисквитки са жизнено важни за функционирането на Интернет страницата.
 • Бисквитки свързани с ефективността на страницата – чрез тези бисквитки Мого България анализира как посетителите използват Интернет страницата, както и да наблюдава представянето на страницата. Това позволява на Мого България да предложи на потребителите високо качество, като персонализира предлаганото съдържание и бързо идентифицира и отстранява различни проблеми.
 • Функционални бисквитки - Функционалните бисквитки позволяват запомняне на потребителските предпочитания, като големината на шрифта и други персонални настройки.
 • Статистически/Проследяващи бисквитки - Тези бисквитки се използват за проследяване на страниците, които потребителят посещава в Интернет страницата. Информацията, която тези бисквитки съхраняват, се агрегира и не съдържа никакви лични данни. Данните се използват за статистически и аналитични цели, които позволяват на Мого България да предложи по-добри услуги и продукти, както и по-релевантна информация по време на използване на Интернет страницата от потребителя. Интернет страницата използва Google Analytics за статистически цели. Споделената статистическа информация с Google не съдържа никакви лични и/или други персонифициращи данни. Тази информация е обект на политиката за конфиденциалност на Google.
  • При използването на Интернет страницата от потребителя автоматично се набира информация за IP адрес, домейн, браузер и типа на операционна система, използвана от потребителя.
  • Продължаващото използване от страна потребителя на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки, описана в тази т. 3.
  • Потребителят може да откаже използването на бисквитки, както и да блокира бисквитките чрез активиране на съответните настройки на използвания от потребителя браузър. Блокирането на всички бисквитки обаче може да затрудни функционирането на Интернет страницата и достъпа до някои негови части.

Комуникация с потребителите

 • Комуникацията между компютъра на потребителя и Интернет страницата по време на предоставяне на лични данни е криптирана с SSL (Secure Socket Layer) протокол. В допълнение, нашата база данни е защитена от достъп на трети страни.

 

Ще се радваме да Ви помогнем

Помощ » Клонове »
Работно време: Понеделник-Петък, от 09:00 до 18:00 часа