Ще се радваме да Ви помогнем

Контакти
Данни за фирмата
Клонове

Обслужване на клиенти

Работно време
Понеделник – Петък : 9:00-18:00
Събота, Неделя: почивни дни

Данни за фирмата

Име
Мого България ЕООД
ЕИК
204009205
Номер по ДДС
BG204009205
Адрес за кореспонденция
гр. София, п.к. 1113, район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Николай Хайтов № 12, ет. 2, офис 3
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG53UNCR70001522841498

Клонове

Нашият център за обслужване на клиенти в гр. София се намира на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, (в комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Партерен етаж) в непосредствена близост до КАТ.
Назад към списъка
Назад към списък с градове
Назад към списък с Центрове за обслужване на клиенти
Мого България ЕООД - клон Русе
Област Русе, гр. Русе, пк 7000, Община Русе, бул. Липник № 123, Бизнес Парк Русе, Сграда А, ет. 1
Мого България ЕООД - клон Шумен
Област Шумен, гр. Шумен, пк 9700, Община Шумен, ул. Стефан Караджа № 10
Мого България ЕООД - клон Враца
Област Враца, гр. Враца, пк 3000, Община Враца, бул. Христо Ботев, № 67
Мого България ЕООД - клон Велико Търново
Област Велико Търново, гр. Велико Търново, пк 5000, Общ. Велико Търново, ул. Цанко Церковски № 37, Скай Център, ет. 1
Мого България ЕООД - клон Стара Загора
Област Стара Загора, гр. Стара Загора, пк 6000, Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики, № 157
Мого България ЕООД - клон Бургас
Област Бургас, гр. Бургас, пк 8000, ПЗ Север, ул. Янко Комитов № 9, Бизнес Център Мадика, ет. 2, Офис 102
Мого България ЕООД - клон Пловдив
Област Пловдив, гр. Пловдив, пк 4003, район Северен, бул. Дунав, № 5, Офис B-0.1
Kлон Горубляне
Област София - град, гр. София, пк 1138, кв. Горубляне, ул. Самоковско Шосе № 1 з, ет. 2
Мого България ЕООД
Област София - град, гр. София, пк 1113, район Изгрев, ул. Николай Хайтов, № 12, ет. 2, Офис 3
Клон Софарма Бизнес Център
Област София - град, гр. София, пк 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев, № 5
Мого Оказион
Област София - град, гр. София, пк 1784, Общ. Столична, бул. Цариградско Шосе № 147, Интер Експо Център, под палата 6
Мого България ЕООД - клон Сливен
Област Сливен, гр. Сливен, пк 8800, Община Сливен, ул. Генерал Скобелев № 3, Търговски Комплекс Тернопол
Мого България ЕООД - клон Плевен
Област Плевен, гр. Плевен, пк 5800, Община Плевен, Площад Иван Миндиликов № 1, мол Панорама, Ниво -1
Мого България ЕООД - клон Хасково
Област Хасково, гр. Хасково, пк 6300, Община Хасково, ул. Цар Освободител № 1, Бизнес Център Хасково, Офис № 47
Мого България ЕООД - клон Благоевград
Област Благоевград, гр. Благоевград, пк 2700, Община Благоевград, ул. Кръстьо Асенов № 4
Мого България ЕООД - клон Варна
Област Варна, гр. Варна, пк 9000, район Младост, ул. Иван Янев № 1, Сграда 4, ет. 1
Мого България ЕООД - клон Русе
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Русе, гр. Русе, пк 7000, Община Русе, бул. Липник № 123, Бизнес Парк Русе, Сграда А, ет. 1
Мого България ЕООД - клон Шумен
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Шумен, гр. Шумен, пк 9700, Община Шумен, ул. Стефан Караджа № 10
Мого България ЕООД - клон Враца
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Враца, гр. Враца, пк 3000, Община Враца, бул. Христо Ботев, № 67
Мого България ЕООД - клон Велико Търново
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Велико Търново, гр. Велико Търново, пк 5000, Общ. Велико Търново, ул. Цанко Церковски № 37, Скай Център, ет. 1
Мого България ЕООД - клон Стара Загора
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Стара Загора, гр. Стара Загора, пк 6000, Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики, № 157
Мого България ЕООД - клон Бургас
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Бургас, гр. Бургас, пк 8000, ПЗ Север, ул. Янко Комитов № 9, Бизнес Център Мадика, ет. 2, Офис 102
Мого България ЕООД - клон Пловдив
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Пловдив, гр. Пловдив, пк 4003, район Северен, бул. Дунав, № 5, Офис B-0.1
Kлон Горубляне
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област София - град, гр. София, пк 1138, кв. Горубляне, ул. Самоковско Шосе № 1 з, ет. 2
Мого България ЕООД
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област София - град, гр. София, пк 1113, район Изгрев, ул. Николай Хайтов, № 12, ет. 2, Офис 3
Клон Софарма Бизнес Център
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област София - град, гр. София, пк 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев, № 5
Мого Оказион
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област София - град, гр. София, пк 1784, Общ. Столична, бул. Цариградско Шосе № 147, Интер Експо Център, под палата 6
Мого България ЕООД - клон Сливен
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Сливен, гр. Сливен, пк 8800, Община Сливен, ул. Генерал Скобелев № 3, Търговски Комплекс Тернопол
Мого България ЕООД - клон Плевен
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Плевен, гр. Плевен, пк 5800, Община Плевен, Площад Иван Миндиликов № 1, мол Панорама, Ниво -1
Мого България ЕООД - клон Хасково
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Хасково, гр. Хасково, пк 6300, Община Хасково, ул. Цар Освободител № 1, Бизнес Център Хасково, Офис № 47
Мого България ЕООД - клон Благоевград
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Благоевград, гр. Благоевград, пк 2700, Община Благоевград, ул. Кръстьо Асенов № 4
Мого България ЕООД - клон Варна
Работно Време
Понеделник – Петък :
09:00 - 18:00
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден
Контакти
070035009070035009
info@mogo.bg
Област Варна, гр. Варна, пк 9000, район Младост, ул. Иван Янев № 1, Сграда 4, ет. 1