0700 35 009 info@mogo.bg

Понеделник – Петък : 9:00-18:00

Събота - Неделя: почивни дни

Офиси

Съгласия

1. Съм запознат/а с Декларацията за обработка на личните данни и с правата си във връзка с обработването на предоставените от мен лични данни с цел сключването и изпълнението на договор за лизинг;

2. Съм съгласен/а  Мого България да обработва моите лични данни за целите на оценка на моята кредитоспособност и надеждност и сключване на договор за лизинг чрез провеждане на проучвания в и получаване на данни от следните институции и бази данни: 
•    Национална агенция за приходи; 
•    Национален осигурителен институт; 
•    Централния кредитен регистър към Българската народна банка; 
•    МВР; 
•    Имотен регистър при Агенцията по вписванията; 
•    Търговски регистър при Агенцията по вписванията; 
•    Централен регистър на длъжниците при Камарата на частните съдебни изпълнители; 
•    Национална база данни „Население“ при Министерството на регионалното развитие и благоустройство; 
•    финансови и кредитни институции; 
•    доставчици на услуги за оценка на кредитоспособността и компании за оценяване на кредитна история и риск;.

3. Съм съгласен/а Мого България да обработва моите лични данни за целите на директния маркетинг като ми предоставя рекламни материали за свои продукти и услуги, както и за продукти и услуги на свързани с Мого България дружества, като използва предоставените от мен данни за контакт.