0700 35 009 info@mogo.bg

Понеделник – Петък : 9:00-18:00

Събота - Неделя: почивни дни

Офиси

Често задавани въпроси

Обратен лизинг

Повече информация

 • Какво е обратен лизинг?

  Ако имате нужда от допълнителни средства, а банките отказват да Ви предоставят заем или изискват твърде много документи и време, за да разгледат искането Ви – MOGO е точния партньор за Вас.
  Без изискване за трудов договор, превод на заплата или поръчител - вашата кола Ви гарантира до 20 000 лв.
  Можете да получите пари, в рамките на един работен ден и да продължите да използвате автомобила си, както досега. Ние ще направим оценка на автомобила и ще Ви предложим максималната сума, която можете да получите.

 • Как се кандидатства за обратен лизинг от MOGO?

  Можете да кандидатствате за обратен лизинг по няколко начина:
  - през сайта, попълвайки искане за лизинг на www.mogo.bg;
  - на място, посещавайки Център за обслужване на клиенти.
  - повече информация можете да получите по телефона, с обаждане на номер 0700 35 009
  Вашето искане за обратен лизинг ще бъде разгледано в рамките на 30 минути. При одобрение, ще подпишем договор за лизинг, ще регистрираме автомобила на наше име, а Вие ще продължите да използвате колата си както досега.

 • Каква сума мога да получа?

  В зависимост от марката, модела и годината на производство на автомобила Ви, MOGO предлага финансиране до 90% от неговата стойност. Разбира се, можете да кандидатствате за по-малка сума, съобразена с Вашите текущи нужди.

 • Как се изплаща лизинга?

  Вие следва да заплащате месечни лизингови вноски съгласно погасителен план приложен към договора Ви. За Ваше улеснение ще получавате напомнящо SMS съобщение за всяка предстояща вноска.

 • Съществува ли възможност за предсрочно погасяване?

  Да, разбира се! Таксата за предсрочно погасяване на договора е 0.5% от предсрочно погасената сума, при оставащ срок на изплащане под 12 месеца и 1% от предсрочно погасената сума, при оставащ срок на изплащане над 12 месеца.

 • Как се процедира при обратен лизинг на автомобил?

  Кандидатстването за обратен лизинг се осъществява по един от избраните от Вас начини (през сайта, по телефона или на място). Ние разглеждаме Вашето искане за обратен лизинг в рамките на 30 мин. и правим оценка на Вашия автомобил. При одобрение Ви каним да подпишете договор за лизинг в наш Център за обслужване на клиенти. След прехвърляне на собствеността на наше име и регистрация в КАТ получавате обратно автомобила си.

 • Дължи ли се такса за оценка на автомобил или за сключване на договор?

  Оценката на автомобила е безплатна. Дължи се такса ангажимент за фиксиран лихвен процент съгласно Тарифата на MOGO.
  Допълнително следва да се предвидят средства за заплащане на всички разходи свързани с пре-регистрацията на автомобила.

 • Какви документи са необходими при кандидатстване за обратен лизинг?

  За да кандидатствате за обратен лизинг на автомобил е необходимо да имате валидна лична карта. При кандидатстване се въвежда име, презиме, фамилия и ЕГН както и данни за автомобила. При сключване на договор за лизинг следва да представите своята лична карта и документите на автомобила.

 • MOGO ще иска ли предоставяне на документ за доход

  За проверка на кредитоспособността Ви при кандидатстване за лизинг Mogo не изисква от Вас предоставяне на документ за доход. Информация за Вашия доход ще бъде получена по електронен път от базата данни на НОИ след получаване на изрично съгласие за това от Ваша страна. По изключение, можем да поискаме от Вас да предоставите извлечение от банковата си сметка или друг документ доказващ доход.

Въпроси за автомобила

 • По какъв начин се прави оценка на автомобил?

  За оценка на автомобил използваме съвременен, международен модел за оценка, който разполага с база данни с над 1,5 млн. автомобила в цяла Европа. При оценка на специфични автомобили, пазарната стойност се определя с помощта на оценители.

 • Трябва ли автомобилът да има застраховка "Гражданска отговорност"?

  Ако автомобилът е без регистрация в България е необходимо да се сключи застраховка "Гражданска отговорност" съгласно Българското законодателство.

 • Трябва ли автомобилът да е преминал технически преглед?

  Ако автомобилът е без регистрация в България техническият преглед се провежда по време на регистрацията в КАТ. След регистрация, технически преглед трябва да се провежда всяка година съгласно Българското законодателство.

 • Трябва ли автомобилът да бъде регистриран на мое име?

  Да, при обратен лизинг е необходимо автомобилът да е регистриран на Ваше име.

 • Мога ли да продължа да ползвам автомобила след сключване на договора за обратен лизинг?

  Да, Вие можете да използвате автомобила както досега. Собствеността на автомобила се прехвърля на името на MOGO, а Вие се вписвате като ползвател в документите за регистрация.

Ограничения

 • Има ли някакви ограничения по отношение на получаване на лизинг?

  При обратен лизинг на автомобил е необходимо да притежавате автомобил регистриран на Ваше име. Моля уверете се, че всички данъци свързани с автомобила са заплатени. За да получите одобрение ще бъде направена оценка на Вашата кредитоспособност. За тази цел е необходимо да ни предоставите пълна и точна информация.

 • Мога ли да кандидатствам за обратен лизинг на автомобил предмет на друг договор за лизинг?

  Няма възможност за обратен лизинг на автомобил, който е предмет на текущ договор за лизинг в друга компания.

 • На каква възраст мога да кандидатствам за обратен лизинг?

  Можете да кандидатствате за обратен лизинг ако имате навършени 21 години.

Полезна информация

 • Кога придобивам обратно собствеността върху автомобила?

  След изплащане на договора за обратен лизинг служител на MOGO ще се свърже с Вас за прехвърляне на собствеността на автомобила обратно на Ваше име или на името на посочено от Вас лице.

 • Какво се случва при злополука или кражба на автомобил?

  За да сте максимално защитени, в случай на такава ситуация, препоръчваме Ви да сключите застраховка КАСКО за автомобила. В случай на злополука или кражба незабавно уведомете съответните власти, Вашата застрахователна компания и MOGO.

 • Мога ли да управлявам автомобила извън страната?

  MOGO предоставя пълномощно за управление на автомобила на територията на Република България, Европейския съюз и Република Сърбия.

 • Какво се случва ако не мога да платя навреме?

  Ако предполагате, че не бихте се справили с плащането на вноските, предвидени в първоначалния погасителен план, свържете се с нашите специалисти за обслужване на клиенти, за да Ви предложат по-подходящ погасителен план, съобразен с Вашите нужди.